subvencije za sončne elektrarne prikazna

Kako do subvencije za sončne elektrarne v 6 preprostih korakih

Sončna elektrarna – z veseljem, kajne? Ne moremo pa mimo visokih začetnih stroškov. Za vas smo raziskali, kako do subvencije za sončne elektrarne.

Preberite, kako se lotiti postavitve in koliko znašajo aktualne subvencije za sončne elektrarne v letu 2023. Preberite tudi poglavje o tem, na kaj morate paziti, če želite prejeti subvencijo. Za konec smo predstavili še postopek pridobivanja subvencije za sončne elektrarne v 6 preprostih korakih.

Vse več ljudi se odloča za investicijo v sončne elektrarne

Solarni paneli, ki sončno svetlobo pretvarjajo v električno energijo, postajajo vse bolj priljubljeni, zlasti za domačo uporabo. Ko pa prištejemo (oziroma odštejemo 😊) še subvencije za sončne elektrarne, ideja postane zares mikavna.

Svet se vse bolj usmerja k trajnostnim ter okolju prijaznim virom energije in sončna energija je trenutno v vodstvu! Tukaj so aktualni podatki uradnega poročila organizacije SolarPower Europe:

Sončna energija je bila tudi leta 2021 uvrščena na prvo mesto med viri proizvodnje električne energije. Od več kot 300 GW dodanih zmogljivosti energije iz obnovljivih virov, je sončna fotovoltaika pridobila 56-% delež, pri čemer je bilo v omrežje na novo priključenih 167,8 GW (glej spodnjo sliko). Delež sončne energije se je v primerjavi z letom 2020 še povečal (takrat 47 %).

V letu 2021 je sončna energija prispevala več zmogljivosti kot vse druge tehnologije obnovljivih virov energije skupaj.

subvencije za sončne elektrarne - delež iz obnovljivih virov
Neto zmogljivost proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov za leto 2021. (1)

Tudi slovenska vlada si je zadala cilje pri spopadanju z energetsko krizo, ki nam preti. Prizadevanja so usmerjena tudi v povečanje zmogljivosti pro­izvodnje električne energije iz sončne energije za 1000 MW do leta 2025. (2)

Preberite še 7 najpogostejših vprašanj v zvezi s sončnimi elektrarnami.

Kako se lotim postavitve sončne elektrarne?

Najboljša rešitev je vsekakor namestitev sončne elektrarne na ključ, saj je za postavitev treba izpolniti kar nekaj zahtev v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi pristojnih institucij. Postopki so precej zapleteni, zato je sončna elektrarna na ključ najbolj preprosta pot do oskrbe z lastnim virom električne energije.

Odločite se za Sonet Solar, kjer vam sončna elektrarna nudi več.

V okviru programa Sonet Solar vam jamčimo, da bomo poskrbeli za najboljši izkoristek in postavitev sončne elektrarne glede na specifike vašega doma. Pomagali vam bodo tudi pri pridobitvi subvencije za sončne elektrarne. Smo že povedali, da nudimo zelo dolgo garancijo, kar 10 – 15 let?

Subvencije za sončne elektrarne

Naložbo v sončno elektrarno subvencionira tudi Eko sklad, lahko pa se odločite tudi za ugodno kreditiranje.

Nov poziv Eko sklada za subvencije za sončne elektrarne je bil objavljen 30. 12. 2022. Namenja kar 10 milijonov € nepovratnih sredstev za že izvedene naložbe vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije. (3)

Subvencije za sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom

Spodbuda je tokrat prvič dodeljena tudi za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije.

Kot naprava za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije se upošteva naprava s prigrajenim baterijskim hranilnikom, katerega kapaciteta shranjevanja (v kWh) znaša najmanj 0,7 h obratovanja sončne elektrarne pri nazivni električni moči (v kW).

Koliko znašajo subvencije za sončne elektrarne?

Višina subvencije za sončne elektrarne znaša:

 • 500 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe;
 • 50 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe;

za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest. (3)

Kako veliko sončno elektrarno potrebujem?

subvencije za sončne elektrarne bodo izplačane v 60 dneh
Subvencije za sončne elektrarne bodo izplačane v 60 dneh po dokončnosti odločbe. (3)

Na kaj moram paziti, če želim prejeti subvencije za sončne elektrarne?

Spodbuda bo dodeljena za naložbe, izvedene od vključno 1. 3. 2022 dalje. Naprave morajo ob oddaji vloge že obratovati. Šteje se, da naprava obratuje, ko je priključena na sistem na podlagi veljavne pogodbe.

Javni poziv določa tudi, da morajo obvezne priloge izkazovati dejstva, nastala pred datumom vložitve vloge (npr. Pogodba o uporabi sistema mora biti sklenjena pred oddajo vloge …). Kar pomeni, da morate imeti pridobljeno vso potrebno dokumentacijo že v času vložitve vloge.

Kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve na računu (ali datum izdaje računa).

Vloga se na Eko sklad odda osebno, po pošti ali na elektronski naslov (tudi brez varnega elektronskega podpisa).

aktualni krediti in subvencije za sončne elektrarne
Vsi aktualni krediti in subvencije za sončne elektrarne so dostopni tukaj. Vas zanima okviren strošek postavitve?

6 preprostih korakov do subvencije za sončne elektrarne

 1. Pridobite predračun za svojo naložbo.
 2. Postavite sončno elektrarno in dosledno zbirajte dokumentacijo za prilogo k vlogi za subvencijo.
 3. Sledi zaključek del in plačilo.
 4. Sedaj lahko oddate vlogo na Eko sklad.
 5. Prejem odločbe o sofinanciranju: po približno 7 mesecih.
 6. Prejem nakazila subvencije: v 60 dneh od vročene odločbe.

Obvezne priloge:

 • račun za nakup in montažo
 • dokazilo o plačilu celotnega računa
 • izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh
 • fotografijo vgrajene naprave, iz katere so (po številu) razvidni vsi nameščeni moduli
 • fotografijo vgrajenega baterijskega hranilnika (če je potrebno)
 • kopijo Soglasja za priključitev
 • kopijo Pogodbe o uporabi sistema
 • dodatna dokazila v primeru skupnostne samooskrbe

Če se vam med postopkom pridobitve subvencije za sončne elektrarne zatakne, se za pomoč obrnite na Sonet Solar.

VIR (1) – Solar Power Europe
VIR (2) – Delo in dom
VIR (3) – Eko sklad
VIR (4) – Forever Green Energy

Napaka podatkovne zbirke WordPress: [Table 'elektric_wp357.wpn5_wpl_cookie_scan' doesn't exist]
SELECT id_wpl_cookie_scan FROM wpn5_wpl_cookie_scan WHERE current_action = 'scan_pages' ORDER BY created_at DESC LIMIT 1