sončne elektrarne v Sloveniji prikazna

Sončne elektrarne v Sloveniji rastejo kot gobe po dežju

Svet se svet sooča z vse večjimi okoljskimi izzivi, med katerimi prevladujejo podnebne spremembe in onesnaževanje zraka. Potreba po čistih virih energije še nikoli ni bila večja. Sončne elektrarne v Sloveniji postajajo vse bolj iskan vir obnovljive energije, saj predstavljajo alternativo fosilnim gorivom in zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov.

Proizvodnja električne energije, ki jo proizvedejo sončne elektrarne, pomeni največji razvojni in okoljsko sprejemljiv potencial za povečanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije v Sloveniji. (2)

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije v ospredje postavlja sončne elektrarne

Vlada RS je v letu 2020 sprejela celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije, t. i. NEPN. V načrtu je predstavila strateške cilje in ukrepe na področju zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, povečanja obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti. Zastavljene cilje naj bi dosegli do leta 2030.

NEPN je eden ključnih korakov na poti k podnebno nevtralni Sloveniji.

Ključni cilji do leta 2030 pa so:

  • Zmanjšanje skupnih emisij toplogrednih plinov za 36 %.
  • Vsaj 35-% izboljšanje energetske učinkovitosti.
  • Vsaj 27 % obnovljivih virov energije. (1)
sončne elektrarne v Sloveniji potrebna investicija
Potrebne investicije ukrepov NEPN v obdobju 2021 – 2030 za sončne elektrarne v Sloveniji znašajo kar 1.208 mio EUR.

Kakšen je predvideni scenarij za sončne elektrarne v Sloveniji?

Po scenariju NEPN bi se morala količina sončne energije zvišati iz 420 GWh (leto 2020) na 1.866 GWh v letu 2030, v letu 2050 pa kar do 5.361 GWh.

sončne elektrarne v Sloveniji preglednica načrtovanih ktoe
Preglednica prikazuje strategijo za sončne elektrarne v Sloveniji. V preglednici so ocenjeni poteki po posameznih tehnologijah obnovljivih virov od leta 2020 – 2030. Za prikaz se uporablja energijska enota ktoe. (2)

Kakšna pa je razlika med solarnimi paneli in sončnimi kolektorji?

Kaj je glavni razlog, da sončne elektrarne v Sloveniji tako hitro rastejo?

Za začetek si poglejmo, kateri dejavniki vplivajo na širitev sončnih elektrarn

Vladna politika: Davčne olajšave in splošna naklonjenost vlade in prebivalstva je ključna za širitev sončnih elektrarn. Navsezadnje mora biti naložba ekonomsko upravičena. Vladne politike, ki spodbujajo razvoj obnovljivih virov energije, pomagajo ustvariti stabilen trg za sončne elektrarne. Trenutna vladna politika je zelo naklonjena solarizaciji, kakor pravimo povečanju zmogljivosti proizvodnje električne energije iz sončne energije.

Stroški solarne tehnologije: Stroški tehnologije za sončne elektrarne se še naprej znižujejo. Sončna energija postaja vedno bolj konkurenčna tradicionalnim oblikam energije, kar je za sončne elektrarne v Sloveniji odlična novica. Kakšen je strošek postavitve sončne elektrarne?

Subvencije za postavitev: Finančne spodbude so bistvene, če želimo širiti sončne elektrarne v Sloveniji. Eko sklad za subvencije namenja kar 10 mio EUR nepovratnih sredstev, lahko pa se odločite tudi za ugodno kreditiranje. Več o tem spodaj.

Podnebje in geografija: Na širitev sončnih elektrarn vpliva tudi primernost lokacije za proizvodnjo sončne energije. Tukaj mislimo predvsem na količino sončne svetlobe in vremenske razmere. Da vas pomirimo, v Sloveniji imamo zadostno količino sonca, tudi razlike med posameznimi regijami so precej majhne.

Pomen obnovljivih virov energije: Vedno bolj smo zaskrbljeni zaradi podnebnih sprememb in onesnaženega zraka, hkrati pa se zavedamo pomena varovanja okolja. Obnovljivi viri energije, med njimi tudi sončna energija, so ena izmed rešitev, ki jo lahko izkoristimo. Pričakuje se, da bo povpraševanje po sončni energiji v prihodnjih letih strmo naraščalo.

Preberite še, zakaj se vse več ljudi odloča za investicijo v sončne elektrarne?

Ali je Slovenija primerna za postavitev sončne elektrarne?

Slovenija je v celoti primerna za postavitev sončne elektrarne, in ni res, da se to izplača le v določenih regijah – na primer, na Primorskem. Sončne elektrarne v Sloveniji prejmejo zadostno količino sončne energije za optimalno delovanje. Dobra ideja je tudi postavitev sončne elektrarne na vikendu.

Na količino proizvedene energije vplivajo predvsem drugi dejavniki, kot sta orientacija in naklon strehe ter naravne ovire in objekti v bližini, ki bi preprečevali dostop sončnega obsevanja. Če vas zanima, ali je vaša streha primerna za postavitev sončne elektrarne, kontaktirajte Sonet Solar.

sončne elektrarne v Sloveniji primerna osončenost
Za optimalno postavitev sončne elektrarne je priporočljivo, da so solarni paneli obrnjeni na jug in da nanje ne pada senca. Sončno elektrarno lahko namestite na vse vrste in oblike streh, ne glede na kritino. Pazite le, da bo streha prenesla dodatno težo sončne elektrarne.

Kako pa je s sončnimi elektrarnami pozimi?

Sončna elektrarna proizvaja elektriko vse leto, tudi pozimi, vendar občutno manjši delež zaradi prenizke stopnje osončenosti. Spomladi, poleti in zgodaj jeseni bo sončna elektrarna pridelala viške energije, ki jih bo oddala v omrežje. V zimskih mesecih pa bomo te viške porabili, saj bo sončna elektrarna proizvedla manj energije, kot jo porabimo.

Sončne elektrarne v Sloveniji se širijo tudi zaradi visokih subvencij Eko sklada

Višina subvencije za sončne elektrarne v Sloveniji znaša največ 25 % stroškov naložbe, in sicer:

  • Za sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom znaša 500 EUR za 1 kW.*
  • Za sončno elektrarno brez baterijskega hranilnika znaša 50 EUR za 1 kW.*

*za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.

sončne elektrarne v Sloveniji subvencionira Eko sklad
Poziv Eko sklada za subvencije za sončne elektrarne v Sloveniji je bil objavljen 30. 12. 2022. Finančne spodbude namenja za že izvedene naložbe vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije. (3)

Subvencija bo dodeljena tistim, ki so sončno elektrarno postavili od 1. 3. 2022 dalje. Opozarjamo, da mora elektrarna ob oddaji vloge že obratovati!

Obvezno branje: Kako do subvencije za sončne elektrarne v 6 preprostih korakih?

VIR (1) – Trajnostna energija
VIR (2) – Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt RS
VIR (3) – Eko sklad

Napaka podatkovne zbirke WordPress: [Table 'elektric_wp357.wpn5_wpl_cookie_scan_cookies' doesn't exist]
SELECT COUNT(id_wpl_cookie_scan_cookies) AS ttnum FROM wpn5_wpl_cookie_scan_cookies

Napaka podatkovne zbirke WordPress: [Table 'elektric_wp357.wpn5_wpl_cookie_scan_cookies' doesn't exist]
SELECT * FROM wpn5_wpl_cookie_scan_cookies INNER JOIN wpn5_gdpr_cookie_scan_categories ON wpn5_wpl_cookie_scan_cookies.category_id = wpn5_gdpr_cookie_scan_categories.id_gdpr_cookie_category ORDER BY id_wpl_cookie_scan_cookies ASC LIMIT 0,100